ANNA TARNOWSKA

Kancelaria Radcy Prawnego

Nowoczesność.   Solidność.   Profesjonalizm.

Cennik

 

Wynagrodzenie za świadczoną usługę ustalane jest z Klientem indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy.

 Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

 

    -  system wynagrodzenia indywidualnego - wynagrodzenie
       jest ustalane dla każdej zleconej usługi,

    -  system wynagrodzenia ryczałtowego - stosowany przy zleceniu
       stałej obsługi prawnej, wysokość wynagrodzenia jest stała
       i określona stawką miesięczną,

    -  system wynagrodzenia premiowego - w przypadku tego systemu
       składnikiem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy,

    -  wynagrodzenie za prowadzenie sprawy sądowej uzgadniane jest
       każdorazowo z Klientem. Pomocniczo przy ustalaniu
       wynagrodzenia stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra
       Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat
       za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez
       Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę
       prawnego ustanowionego z urzędu.
       (Dz. U.     z 2002r., nr 163, poz. 1349 z późn. zm.).

Przykładowy cennik usług:

 

    -  porada prawna – w zależności od stopnia skomplikowania
       zagadnienia i czasu trwania od 50 zł;

    -  wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy wystosowane
       z Kancelarii  –  50 zł;

    -  sporządzenie projektu umowy nazwanej z kodeksu cywilnego
       (np. sprzedaży, pożyczki, najmu, umowy o pracę, o dzieło,
       zlecenia) – w zależności od zastosowanych dodatkowych
       postanowień dopasowanych do potrzeb Klienta
       (np. zabezpieczenia, umowy o zakazie konkurencji, prawo
       odstąpienia, kara umowna, klauzula poufności) od 150 zł;

    -  sporządzenie opinii prawnej, pisma procesowego, pozwu –
       w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia
       oraz niezbędnego nakładu pracy od 100 zł.

 

 *     Podane w przykładowym cenniku kwoty są cenami netto (należy doliczyć
        23% podatku VAT).

**    Stawki podane powyżej stanowią jedynie informację i nie są ofertą w rozumieniu
        przepisów Kodeksu cywilnego.

KONTAKT

Jeśli masz pytania dzwoń:

692 42 12 30