ANNA TARNOWSKA

Kancelaria Radcy Prawnego

Nowoczesność.   Solidność.   Profesjonalizm.

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Tarnowskiej działa w lokalu przy
ul. Władysława Orkana 5 m. 2 w Skierniewicach.

 

Radca Prawny Anna Tarnowska jest absolwentką Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbyła aplikację radcowską
przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi i została wpisana
na listę radców prawnych pod nr ŁD-Sk-158.

 

Anna Tarnowska współpracowała z Kancelariami radcowskimi
zdobywając wiedzę z zakresu wielu dziedzin prawa w tym prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego,
prawa pracy oraz prawa handlowego i gospodarczego.

 

Kancelaria zajmuje się w szczególności prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego, w tym sporów sądowych, windykacji należności, dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień, ochrony dóbr osobistych, zawierania i redagowania umów, prowadzenia rozwodów oraz spraw spadkowych.

Kancelaria specjalizuje się w regulowaniu praw do nieruchomości
na których znajdują się urządzenia przesyłowe (gazociągi, wodociągi,
linie ciepłownicze, z wyłączeniem linii elektroenergetycznych) dochodzeniu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania
z nieruchomości, obniżeniu wartości nieruchomości,  usuwaniu
urządzeń przesyłowych, regulowaniu stanów prawnych gruntów na przyszłość w postaci ustanawiania służebności przesyłu,
a także w problematyce zasiedzenia.

 

Kancelaria Anny Tarnowskiej w zakresie swoich usług oferuje również przygotowanie i wnoszenie pozwów drogą elektroniczną do e –sądu
tj. Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU), zwane potocznie
e-sądem, jest nową w polskim prawie cywilnym procedurą sądową, funkcjonującą od dnia 1 stycznia 2010 roku. Pozwala ono na szybsze, tańsze (opłata od pozwu wynosi tylko ¼ opłaty wnoszonej w trybie zwykłym) oraz łatwiejsze dochodzenie roszczeń pieniężnych. 
Tryb ten przeznaczony jest dla spraw cywilnych, których stan
faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

 

Elektroniczne postępowanie jest skierowane zarówno
do przedsiębiorców mających wielu dłużników, niezależnie od kwoty zadłużenia, jak również do osób fizycznych chcących odzyskać nawet niewielki dług będący roszczeniem wynikającym z wszelkiego rodzaju umów czy czynów niedozwolonych.

KONTAKT

Jeśli masz pytania dzwoń:

692 42 12 30