e-mail: lidiaweber@uebersetzer-hattingen.de
tel. + 49 (0) 2324 43 97 57, tel. kom. +49 (0) 175 357 93 98

dr Lidia Weber

tłumacz przysięgły języka polskiego w Niemczech

ermächtigte Übersetzerin und beeidigte Dolmetscherin
für die polnische Sprache in Deutschland

flag-Poland
flag-German

Profil zawodowy

1992-1997 pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Filologicznym,
kierunek: filologia polska – Uniwersytet Łόdzki
1997-2007 praca w charakterze nauczyciela języka polskiego w Liceum Ogόlnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Poddębicach
od 2005 egzaminator języka polskiego przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi
1999-2003 stypendium doktoranckie Fundacji Stefana Batorego w Warszawie
2007 tytuł doktora Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie
od 2008 nauczyciel języka polskiego w Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech
2010-2011 kurs przygotowawczy do egzaminu na korespondenta handlu zagranicznego (język polski/język niemiecki) w Instytucie „EuroMentor“ w Düsseldorfie
od 2011 uprawnienia do wykonywania zawodu w charakterze korespondenta handlu zagranicznego wydane przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (IHK) w Düsseldorfie
2010-2012 kurs przygotowawczy do egzaminu na tłumacza języka polskiego i niemieckiego w Instytucie „EuroMentor“ w Düsseldorfie
2012 uprawnienia tłumacza wydane przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (IHK) w Düsseldorfie
2013 uprawnienia tłumacza przysięgłego tekstόw pisemnych wydane przez Prezesa Sądu Najwyższego z siedzibą w Hamm
2013 zaprzysiężenie na tłumacza tekstόw ustnych w Sądzie Okręgowym z siedzibą w Essen