e-mail: lidiaweber@uebersetzer-hattingen.de
tel. + 49 (0) 2324 43 97 57, tel. kom. +49 (0) 175 357 93 98

dr Lidia Weber

tłumacz przysięgły języka polskiego w Niemczech

ermächtigte Übersetzerin und beeidigte Dolmetscherin
für die polnische Sprache in Deutschland

flag-Poland
flag-German

Opłaty

Na koszt tłumaczenia wpływa kilka czynnikόw, dlatego jego ostateczna cena ustalana jest indywidualnie.

Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe)

W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych obowiązuje opłata ryczałtowa.

Tłumaczenia pisemne

Ceny tłumaczeń pisemnych obliczane są na podstawie łącznej sumy linijek normatywnych (linijka normatywna to 55 znakόw łącznie ze spacją). W przypadku dłuższych tekstów istnieje możliwość negocjacji cen!

Tłumaczenia ustne

W przypadku tłumaczenia ustnego podstawą opłaty jest stawka godzinowa. Czas pracy tłumacza obejmuje także ewentualne przerwy wynikające z czynników od niego niezależnych. Klient zobowiązany jest także do pokrycia kosztów dojazdów oraz ewentualnych kosztów pobytu poza miejscem zamieszkania (koszty podrόży, wyżywienie, nocleg).

Bezpłatna wycena

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wstępną niezobowiązującą wyceną tłumaczenia, proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Terminy

Tłumaczenie może być zrealizowane w trybie zwykłym, czyli nie krótszym niż 24 godziny i uprzednio ustalonym z klientem lub w trybie ekspresowym, czyli w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zlecenia. W przypadku trybu ekspresowego obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% ceny tłumaczenia.

Tajemnica służbowa

Zapewniam, że Państwa dokumenty objęte są klauzulą poufności!!!

Nauka języka polskiego i niemieckiego

Cena ustalana jest indywidualnie i jest uzależniona m.in. od ilości godzin (jednostka lekcyjna = 60 min.) oraz poziomu zaawansowania.