MAŁGORZATA MATCZAK-OJRZYŃSKA

Kancelaria Prawna Radcy Prawnego

Doświadczenie.   Solidność.   Profesjonalizm.

USŁUGI

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 

PRAWA CYWILNEGO – w tym dochodzenie wszelkiego rodzaju odszkodowań (komunikacyjne, wynikające z błędów lekarskich,
z czynów niedozwolonych), dochodzenie roszczeń o ochronę dóbr osobistych,  spraw dotyczących gwarancji, rękojmi, roszczeń
związanych z wykonywaniem bądź niewykonywaniem  umów,
ważnością umów, dochodzenie roszczeń o zapłatę, ustanawianie służebności przesyłu, drogi koniecznej, stwierdzenie zasiedzenia.

 

PRAWA RODZINNEGO – sprawy o rozwód i separację,  sprawy
związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów, piecza nad dzieckiem,  podział majątku wspólnego małżonków,

dochodzenie świadczeń alimentacyjnych,  sprawy przysposobienia,
opieki i kurateli.

 

PRAWA SPADKOWEGO – sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, 
sprawy o dział spadku,  sprawy o przyjęcie lub odrzucenie spadku,  wyjawienie przedmiotów spadkowych, dochodzenie
roszczeń o zachowek.

 

PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH – sporządzanie umów spółek
cywilnych i spółek prawa handlowego,  pomoc w zakładaniu
i rejestracji spółek prawa handlowego i innych podmiotów,

przekształcenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, obsługę spraw związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym.

 

PRAWA PRACY – sprawy o wynagrodzenie za pracę, przywrócenie
do pracy, dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, sprawy związane z mobbingiem, dyskryminacją w zatrudnieniu.

 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kancelaria oferuje pomoc w różnych formach:

 

1.   Stałych umów  na obsługę prawną.

 

2.   Jednostkowych umów  na podstawie których przyjmowane
      są konkretne sprawy.

 

3.   Konsultacji prawnych,

       -  ustnych,

       -  pisemnych/opinie prawne.

 

4.   Sporządzanie pisemnych umów cywilnoprawnych (np. dzierżawy,
      najmu ,o roboty budowlane, darowizny).

 

5.   Uczestniczy w negocjacjach m.in. w zakresie zawierania umów
      w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej np. ugody,
      przejęcia długu, przelewu wierzytelności.

 

6.   Prowadzi windykacje należności.

KONTAKT

Jeśli masz pytania dzwoń:

604-79-10-30

KANCELARIA PRAWNA RADCY PRAWNEGO
Małgorzata Matczak-Ojrzyńska
wpisana na listę OIRP w Łodzi nr Łd-M-858
ul. Nastrojowa 64/13
91-496 Łódź