MAŁGORZATA MATCZAK-OJRZYŃSKA

Kancelaria Prawna Radcy Prawnego

Doświadczenie.   Solidność.   Profesjonalizm.

WSPÓŁPRACA

 

Kancelaria proponuje następujące systemy wynagradzania:

1.   Przy obsłudze doraźnej – jednorazowej,

      a)  godzinowe – w zależności od czasu niezbędnego
           do wykonania usługi,

      b)  ryczałtowe –stałe za zleconą usługę .

 

W przypadku  dochodzenia przed sądem roszczeń pieniężnych
kancelaria pobiera wynagrodzenie  zgodnie z  Rozporządzeniem
Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 roku w sprawie opłat
za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, które  sąd zasądza w wyroku.

 

Przykładowy cennik:

 

    -  porada prawna – w zależności od stopnia skomplikowania
       zagadnienia i czasu trwania od 50 zł;

    -  wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy wystosowane
       z Kancelarii od  50 zł;

    -  sporządzenie projektu umowy nazwanej z kodeksu cywilnego
       (np. sprzedaży, pożyczki, najmu, umowy o pracę, o dzieło,
       zlecenia) – w zależności od zastosowanych dodatkowych
       postanowień dopasowanych do potrzeb Klienta
       (np. zabezpieczenia, umowy o zakazie konkurencji, prawo
       odstąpienia, kara umowna, klauzula poufności) od 150 zł;

    -  sporządzenie opinii prawnej, pisma procesowego, pozwu –
       w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia oraz
       niezbędnego nakładu pracy od 100 zł,

    -  reprezentacja przed Sądem - w zależności od wartości
       przedmiotu sprawy.

 

Wynagrodzenie za świadczoną usługę ustalane jest z Klientem indywidualnie   w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania
sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy.

2.  Przy stałej obsłudze prawnej,

     a)  ryczałtowe – stałe wynagrodzenie miesięczne  za zlecone zadania

     b)  wynagrodzenie za prowadzenie postępowań sądowych zgodnie
          z  Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002
          roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych,
          oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej
          udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu,
          których sąd zasądza w wyroku.

 

W przypadku wygranej sprawy koszty zastępstwa radcy prawnego zasądzone przez sąd podlegają egzekucji od dłużnika.

 

 

 

 *   Podane w przykładowym cenniku kwoty są cenami netto
      (należy doliczyć 23% podatku VAT).

**  Stawki podane powyżej stanowią jedynie informację i nie są
      ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

KONTAKT

Jeśli masz pytania dzwoń:

604-79-10-30

KANCELARIA PRAWNA RADCY PRAWNEGO
Małgorzata Matczak-Ojrzyńska
wpisana na listę OIRP w Łodzi nr Łd-M-858
ul. Nastrojowa 64/13
91-496 Łódź