Ortopedia i Rehabilitacja

Grzegorz Mąkosa

92 -439 Łódź, ul. Jagienki 5/7, tel. 602 176 535

dr n. med.

Zakres usług

 

 

Specjalistyczne konsultacje lekarskie

- diagnostyka i leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów,

- diagnostyka i leczenie wad postawy dorosłych, młodzieży i dzieci,

- diagnostyka i leczenie stanów po urazach narządu ruchu,

- nakłucia diagnostyczne i lecznicze stawów,

- rehabilitacja chorych przed i po operacjach ortopedycznych i neurochirurgicznych,

- leczenie chorób naczyń obwodowych, obrzęków pozapalnych, pourazowych i pooperacyjnych kończyn dolnych i górnych
   także po usunięciu piersi,

- wspomaganie leczenia otyłości

 

Kinezyterapia:

- ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne, czynne w odciążeniu, czynne z oporem, synergistyczne, izometryczne
   i wyciągi: osiowy i Perschl´a.

 

Masaż:

- klasyczny, limfatyczny,

 

Fizykoterapia

- laseroterapia, elektroterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo, magnetoterapia, ultradźwięki, krioterapia miejscowa

 

Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży

- Leczenie bezsenności

- Psychoterapia kryzysów osobistych i zawodowych

- Leczenie uzależnień (również nikotynizm)

- Radzenie sobie ze stresem

- Rozwój osobisty